کپسول ۴۵ عددی مصطکی (ضددرد) (طوبی)

کپسول مصطکی را نویسندگان کتاب‌های نسخه شفا، گل و گیاه، و دایره‌المعارف گیاه‌درمانی ایران با عنوان «نشاط‌آور» ثبت کرده‌اند و از داروهای معمول در طب سنتی بوده است. این ترکیب، داروی بسیار مفیدی در کاهش دردهای استخوانی و مفصلی در بیماران دیابتی است.

۵۸,۰۰۰ تومان

نحوه مصرف:
هر 8 ساعت 1 تا 2 کپسول مصرف شود.

خاصیت‌های کپسول ۴۵ عددی مصطکی (ضددرد) (طوبی)

مسکن
تقویت قوای جنسی
رافع دردهای کمر و مفاصل
نشاط‌آور
رافع (محلل) ریاح موجود در اعضا
مفرح و مقوی معده و روده

توضیحات کپسول ۴۵ عددی مصطکی (ضددرد) (طوبی)

ترکیبات:

ریزوم خولنجان، میوه کبابه(یا کبابه چینی)، ریزوم شقاقل، ریشه بهمن سرخ، تودری(قدومه)، مصطکی، ریزوم درونج عقربی، ریزوم زرنباد، میوه دارفلفل، چوب عود هندی، زعفران، عسل مصفی

 

 

موارد مصرف:

 • ضددرد
 • مفرح و مقوی معده و روده و قوای جنسی
 • رافع (محلل) ریاح موجود در اعضا
 • رافع دردهای کمر و مفاصل خصوصاً در افراد مسن و دارای مزاج سرد و خشک مانند افراد دیابتی

 

 

شکل و مقدار دارو:

45 عدد کپسول 500 میلی‌گرمی

 

 

چرا کپسول مصطکی طوبی؟

این دارو را نویسندگان کتاب‌های نسخه شفا، گل و گیاه، و دایره‌المعارف گیاه‌درمانی ایران با عنوان «نشاط‌آور» ثبت کرده‌اند و از داروهای معمول در طب سنتی بوده است. این ترکیب، داروی بسیار مفیدی در کاهش دردهای استخوانی و مفصلی در بیماران دیابتی است.

در ادامه اطلاعات تخصصی مربوط به خواص مواد تشکیل‌دهنده این گیاه دارویی را مطالعه خواهید کرد:

 • کبابه: به‌غایت ملطف و مفتح‏، مقوى معده و احشا و اعضاى باطنى و مفتح سدد کبد و احشا و گرده و محلل ریاح و دافع امراض کبد و طحال است.
 • بهمن سرخ: به‌غایت مقوى باه و دل و مسمن بدن و زیاده کننده ماده منی و مفتح و محلل ریاح و بلغم غلیظ لزج و موافق مبرودین و جهت خفقان و یرقان مفید است.
 • تودری: مشهی و مبهی و مسمن بدن و جهت برودت احشا و دفع مواد سوداوی‏ مفید است.
 • خولنجان: مقوى معده و احشا و هاضمه و باه و اعضاى باطنی و کاسر ریاح و ماسک بول و جهت صداع بلغمی و دردهاى بارد بلغمی و درد کمر و کسر ریاح و آروغ ترش و رفع قولنج و برودت گرده و وجع آن و عرق‌النسا نافع‏ است. شقاقل: مبهی و مفتح و قاطع بلغم و مقوى ظَهر و مسخن معده و کبد و گرده است.
 • مصطکی: ملطف و محلل و جالی و قابض و مقوى قوى و اعضاى رییسه و معده‏ است. جهت تقویت معده و امعا و کبد و گرده و برانگیختن اشتهاى طعام و کسر ریاح و رفع سوء هضم و قراقر و فواق ریحی و تحلیل ریاح و تحریک جشا و ورم احشا و مغص‏ مفید است.
 • درونج: محلل بلغم و سودا و پراکنده کننده ریاح غلیظ و مقوى حواس و دل و معده و سپرز و مفرح و دارای تریاقیت و جهت خفقان و مالیخولیای مراقی و تقویت هاضمه و تسکین وجع رحم و تلطیف ریاح غلیظ معده و امعا و رحم‏ مفید است.
 • زرنباد: مفتح سدد و مفرح و مقوى دل و دماغ و معده و موافق روح حیوانی و طبیعی و مبهی و مسمن بدن و حابس قی و مسهل سودا و جهت وحشت و مواد سوداوى و خفقان و ریاح رحم و جهت تحریک باه مفید است.
 • دارفلفل: محلل مواد بارد و ریاح و مفتح سده جگر و سپرز و هاضم طعام و مقوى معده و مسخن احشا و محرک باه و زیاده کننده منی و جهت نقرس و عرق النسا و تقویت پشت‏ مفید است.
 • عود هندی: ملطف و مفتح سدد و مفرح و مقوى اعصاب و حواس و قواى دماغی و قلب و کبد و معده و احشا و گرده و پراکنده کننده ریاح و محلل آن‌ها و هاضم و زایل کننده رطوبات عفنه و بلت معده و رحم و ضعف معده و امعا و گرده و مثانه و رحم و دافع اوجاع نقرس است‏. جهت تفریح و تقویت قلب و رفع غشی و خفقان بارد مفید است.
 • زعفران: مفرح قوى و مقوى حواس و مغرى و منضج و محلل و مصلح عفونت خلط بلغمى و مانع و حافظ آن از تغییر و فساد و با قوت قابضه و محرک باه و مقوى جوهر روح حیوانی و جگر و احشا و مورث نشاط و ضحک و رساننده قوت ادویه به قلب و سایر اعضا و مفتح سده دماغ و جگر و سپرز است. همچنین، مقوى معده است به جهت آنکه در آن حرارت و قوت دابغه و قابضه است‏.

 

 

چه کسانی نباید از این محصول استفاده کنند؟

 • زنان باردار
 • در خونریزی‌ها تحت نظر پزشک مصرف شود.
 • در مصرف‌کنندگان داروهای ضد‌انعقاد یا ضد‌پلاکت باید با احتیاط تجویز شود.

 

 

چه نکاتی را قبل از مصرف این محصول باید بدانیم؟

در افراد مبتلا به آلرژی‌های پوستی با احتیاط و با مقدار کم تجویز شود.

 

 

عوارض جانبی:

 •  در دوزهای درمانی مناسب خطر یا عارضه‌ای ندارد.
 • در افراد حساس ممکن است باعث آلرژی پوستی شود.

 

 

تداخلات دارویی:

در مصرف‌کنندگان داروهای ضد‌انعقاد یا ضد‌پلاکت باید با احتیاط تجویز شود.

 

 

وضعیت مصرف در بارداری و شیردهی:

 •  در بارداری مصرف نشود.
 • در زمان شیردهی تحت نظر پزشک معالج مصرف شود.

در ۳۰ ثانیه، با نحوه گزینش محصولات زادمهر آشنا شوید!

نظرات خریداران کپسول ۴۵ عددی مصطکی (ضددرد) (طوبی)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول ۴۵ عددی مصطکی (ضددرد) (طوبی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مشابه